Кафедра вищої математики

Матеріали конференції

1. Ціннісні аспекти історії наук у викладанні дисципліін природничого циклу.

2. Актуалізація аксіологічного потенціалу історії фізики в освітньому процесі.

3. Аксіологічний потенціал математики та історії математики.

4. Реалізація аксіологічного підходу в освітньому процесі засобами ІКТ.

Додати коментар