Кафедра вищої математики

З онлайн лекцій розпочато новий 2020/2021 навчальний рік

 

   01  вересня 2020 року успішно розпочався навчальний рік для студентів 2–4 курсів освітніх програм Середня освіта (Математика),  та Середня освіта (Математика. Інформатика)  

(згідно рекомендацій МОН України щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину) у дистанційному режимі.

Доценти кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Поліщук та Галина Іщенко прочитали лекції з «Математичного аналізу», «Комплексного аналізу» і «Вибраних питання елементарної геометрії» у режимі відео конференції з використанням спеціалізованого хмарного програмного забезпечення  Google Meet, Zoom, дистанційного освітньо-інформаційного середовища  MOODLE, а також ПДМ GeoGebra, яка використовується для підтримки STEM – освіти та інновацій у викладанні і навчанні математики в усьому світі.

Викл. Сергій Рудницький використав спеціалізоване хмарне програмне забезпечення  Google Meet для читання лекції з дисципліни "Основи векторного і тензорного аналізу» у режимі  відеоконференції.

 


У результаті педагогічної взаємодії викладачів та студентів здійснювалось досягнення поставлених цілей та бажаних результатів кожної з сторін.

 

 

 

 

 

 

Додати коментар