Кафедра вищої математики

ЗУСТРІЧ З ГАРАНТАМИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

  19 жовтня 2020 року на факультеті фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася зустріч здобувачів вищої освіти першого року навчання освітнього ступеня "магістр"  із гарантами освітніх програм Середня освіта (Математика) к.ф.-м.н., доцентом кафедри вищої математики та мнм Тетяною Поліщук та Середня освіта (Математика.Інформатика)  д. пед. н., доц. професором кафедри вищої математики та мнм Тетяною Годованюк. У ході робочої зстрічі декан факультету  к.пед.н., доцент Тетяна Махомета повідомила здобувачів вищої освіти про важливість та необхідність ознайомлення  учасників освітнього процесу з інформацією про освітні програми за якими вони навчаються,  як забезпечується доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності, порядок внесення своїх зауваження і пропозиції щодо її покращення.
  Під час зустрічі гарант освітньої програми Середня освіта (Математика) Тетяна Поліщук розповіла студентам про структуру та особливості даної освітньої програми, звернувши особливу увагу на питання працевлаштування та подальшого навчання, національної та міжнародної академічної кредитної мобільності, надала детальну характеристику механізму формування компетентностей і програмних результатів навчання,
Гарант освітньої програми Середня освіта (Математика. Інформатика) Тетяна Годованюк акцентувала увагу студентів на таких особливостях освітньої програми, як призначення і роль окремих дисциплін та практик у навчанні,  роль здобувачів вищої освіти у внутрішньому забезпеченні якості освіти, академічну доброчесність.

  Після виступу декана факультету та гарантів освітніх програм студентами було запропоновано самостійно переглянути дані документи та пройти анкетування з метою врахування їхньої думки у подальшому формуванні освітніх компонент нових освітніх програм. Цікавою виявилася дискусія, щодо залучення представників роботодавців, професіоналів практиків та громадських організацій до організації освітнього процесу.