Кафедра вищої математики

Сайт кафедри вищої математики та 

                           методики навчання математики

Вільний вибір: деталі та особливості

01 квітня 2022 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти  денної  та заочної форм навчання освітньо-професійних програм (надалі - ОП) "Середня освіта (Математика. Інформатика)" та "Середня освіта. (Математика)") спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика), освітніх ступенів "бакалавр" та "магістр"  з гарантами ОП, які реалізуються кафедрою вищої математики та методики навчання математики:  кандидатом педагогічних наук, доцентом,  професором кафедри Тетяною Махометою, кандидатом фізико-математичних наук, доцентом кафедри Тетяною Поліщук та відповідальним за організацію вільного вибору навчальних дисциплін викладачем кафедри Сергієм Рудницьким.
Гаранти розповіли про особливості структури відповідних ОП,  ознайомили здобувачів вищої освіти із переліком освітніх компонент, особливостями ОП, які враховують останні тенденції в освітній політиці, а саме  перехід базової школи на НУШ тощо. Усі освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів та магістрів зазнали змін у розділі "Програмні компетентності"  щодо розвитку фахових компетентностей у роботі з учнями базової школи.
У ході зустрічі Сергій Рудницький ознайомив присутніх  із "Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державного педагогічному університеті" та "Переліком дисциплін вільного вибору".
Студенти долучилися до обговорення, отримали вичерпні відповіді на запитання, що стосувалися оновлення та відповідності освітніх програм останнім змінам в освітній політиці, порядку вибору та термінів запису на вивчення дисциплін вільного вибору на кафедрах університету.