Кафедра вищої математики

Сайт кафедри вищої математики та 

                           методики навчання математики

Підсумки конференції ІНМВ-22

     Сьогодні, можна з упевненістю стверджувати, що майбутні вчителі – це  еліта нації завтрашнього дня.  Одним із елементів, що характеризує початок наукової зрілості особи, є прагнення охопити науку в цілому, зрозуміти логічну структуру та взаємозв’язок окремих її компонентів, прагнення доповнити засвоєні наукові факти знанням законів розвитку науки і, якщо можливо, її перспектив. Вся логічна будова будь-якої науки, її структура, внутрішні та зовнішні взаємозв’язки є результатом історичного розвитку. Усвідомлення цього факту, врахування його у змісті та структурі навчальної дисципліни безперечно впливає на формування світогляду майбутнього вчителя, його фахової та загальної культури. 
26 травня 2022 року на факультеті фізики, математики та інформатики традиційно відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ІСТОРІЯ НАУКИ – МАЙБУТНЬОМУ ВЧИТЕЛЕВІ  2022 «Тенденції розвитку природничо-математичних наук і освіти 19-20 ст.» у онлайн форматі. Представництво конференції налічувало понад 80 учасників із 9  закладів вищої, передвищої та загальної середньої освіти України. Дякуємо УСІМ учасникам хто долучився до роботи у такий не простий час.