Кафедра вищої математики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА

                             МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  

Робочі програми

Робочі програми дисциплін освітньо-професійної програми "Середня освіта (Математика)" 2021 рік

Силабуси

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА