Кафедра вищої математики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА

                             МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  

ОП Середня освіта (Математика)

Наскрізна програма практики

ОП Середня освіта (Математика.Інформатика)

Наскрізна програма практики