Кафедра вищої математики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА

                             МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  

Робочі програми

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Силабуси

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА