Кафедра вищої математики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА

                             МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  

ШТАТ КАФЕДРИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Поліщук Тетяна Вікторівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук

Посада: завідувач кафедри

Scopus: https://www.scopus.com

Web of Science: https://www.webofscience.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua

ORCID iD: https://orcid.org

Електронна пошта: t.v.polishchuk@udpu.edu.ua

 

Годованюк Тетяна Леонідівна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор

Посада: професор

Scopus: https://www.scopus.com

Web of Science: https://www.webofscience.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua

ORCID iD: https://orcid.org

Електронна пошта: t.l.hodovaniuk@udpu.edu.ua

 

 

Махомета Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Посада: професор

Scopus: https://www.scopus.com

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1863248

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua

ORCID iD: https://orcid.org

Електронна пошта: t.m.mahometa@udpu.edu.ua

 

 

Тягай Ірина Михайлівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Посада: доцент

Scopus: https://www.scopus.com

Web of Science:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua

ORCID iD: https://orcid.org

Електронна пошта: i.m.tiagai@udpu.edu.ua

 

 

Грунник Світлана Анатоліївна 

Посада: викладач-стажист

Електронна пошта: s.a.hrunnyk@udpu.edu.ua

 

 

Возносименко Дарія Анатоліївна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор філософії, доцент

Посада: доцент 

Scopus: https://www.scopus.com

Web of Science: https://www.webofscience.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua

ORCID iD: https://orcid.org

Електронна пошта: d.voznosymenko@udpu.edu.ua 

 

 

Іщенко Галина Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

Web of Science: https://www.webofscience.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua

ORCID iD: https://orcid.org

 

 

 

 

 

 

Медведєва Марія Олександрівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Посада: доцент 

Scopus: https://cutt.ly/iRln3ZO

Publons: https://publons.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua

ORCID iD: https://orcid.org

Електронна пошта: m.o.medvedeva@udpu.edu.ua

Особистий сайт: 

https://sites.google.com/udpu.edu.ua/medvedieva

 

 

 

Дудик Михайло Володимирович

Вчений звання, ступінь: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посада: доцент

Scopus: https://www.scopus.com

Web of Science: https://www.webofscience.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua

ORCID iD: https://orcid.org

Електронна пошта: m.dudyk@udpu.edu.ua

 

Васильєва Дарина Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua         

 

Дубовик Віталій Васильович  

Посада: старший викладач

Scopus: https://www.scopus.com

Web of Science: https://www.webofscience.com

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua

ORCID iD: https://orcid.org

Електронна пошта: vitalij.dybovuk@gmail.com

 

Рудницький Сергій Олександрович  

Посада: викладач

Google Scholar: https://scholar.google.com

ORCID iD: https://orcid.org

Електронна пошта: s.o.rudnytskyi@udpu.edu.ua

 

 

 

 

Свиридюк Віталій Вікторович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор філософії

Посада: доцент

 

Печенюк Анастасія Василівна

Посада: лаборант кафедри

 Електронна пошта: kaf_matem@udpu.edu.ua

 

 

Ісько Тетяна Ігорівна

Посада: лаборант кафедри

 Електронна пошта: tetiana.isko@udpu.edu.ua

 

Остапенко Олександр Валерійович

Посада: інженер-програміст

Електронна пошта: oleksandr.ostapenko@udpu.edu.ua