Кафедра вищої математики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА

                             МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  

Статті

Анкети

Для здобувачів вищої освіти

 

Для роботодавців

 

Для випускників університету

 

Для науково-педагогічних працівників

 

Результати опитування здобувачів вищої освіти ОП

Середня освіта (Математика. Інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Середня освіта (Математика) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Середня освіта (Математика. Інформатика) другого (магістерського) рівня вищої освіти