Кафедра вищої математики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА

                             МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  

Результати навчання у неформальній освіті

На початку 2024 року на факультеті фізики, математики та інформатики відбулося засідання предметної комісії для проведення процедури визнання результатів навчання для здобувачів освіти.

  Такими стали здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика). Здобувачі освіти звернулася  з проханням перезарахувати результати навчання з навчальної дисципліни «Методика навчання математики», які отримані по завершенню курсу підвищення кваліфікації на тему «НУШ: базова середня освіта» на ГС «Освіторія»   https://osvitoria.university/courses/ZSjaMgJDF/.  За результатами обговорення предметною комісією прийнято рішення про визнання результатів навчання у неформальній освіті з ОК «Методика навчання математики»  Ващенко Б. О., Довгалюку О. М., Кислицькій Т. М., Полях К. В., Храмалюк В. С., Шакулі Н. А..

Сподіваємось на нові здобутки наших здобувачів у неформальній освіті!